ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

sommerfugl

Videosymbol

Video: Hva ECKANKAR
handler om

 

 

 

sommerfugl

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Eckankar

 

Eckankar er et livssyn hvor du får kontakt med Gudskraften (også kalt ECK). Det tar utgangspunkt i livet her og nå. Det setter tilværelsen inn i en større sammenheng. Viktig i den forbindelse blir blant annet:

 

• Drømmer

• Tidligere liv

• Sjelereise

• Åndelig veiledning

• Karma (årsak og virkning)

 

De åndelige øvelsene blir verktøyet. Du vil oppdage den indre veiledningen. Dette gir en større dimensjon i tilværelsen og kontroll over eget liv. Det gir mening.