ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møt Harold Klemp

 

Harold KlempEckankars åndelige leder og veiviser har tittelen Mahanta, den Levende ECK-Mester. Det betyr at han lever her og nå. I tidsånden vi har i dag. Ikke en mester som levde for lenge siden.

 

Mahanta er den indre delen av den Levende ECK-Mester som fungerer som veileder (guide) i drømmer og kontemplasjon. Og kan lede deg i dagliglivets hendelser.

 

Harold Klemp er Eckankars åndelige leder i dag. Gjennom artikler, taler på seminarer og studiebøker hjelper han tusener av mennesker verden over til å finne større frihet, visdom og kjærlighet.

 

  

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.