ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

Videosymbol

Video: Invitasjon til
tempelet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempel

 

 

The ECK Temple

 

 

ECK-Tempelet i Chanhassen, Minnesota, USA, er et verdensomspennende sted for undervisningen av Guds Lys og Lyd. Det fungerer både som en lokal kirke og et Tempel av Gyllen Visdom. Templer av Gyllen Visdom er steder hvor søkere kommer for å styrke kontakten med det Guddommelige (ECK). De finnes både i den fysiske verden og i indre verdener.

 

 

 

  

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.