ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videosymbol

Video: Om Sjelereise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfugl

 

 

 

 

 

 

Sjelereise

 

Den klassiske formen for Sjelereise innebærer at man fullt bevisst opplever andre verdener eller en annen virkelighet. Nær-døden-opplevelser er et eksempel. Livaktige drømmer og dagdrømmer kan være Sjelereiser. Tydelige fornemmelser, plutselige ideer eller innsikter (intuisjon) er også Sjelereise.

 

Når vi har disse erfaringene, åpner vi oss for Guds ubetingede kjærlighet.

 

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.