ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 Sommerfugl

 

 

 

 
 

Sjelens Lyd Intro


Sjelens Lyd kan gi deg en dypere forståelse for at du er Sjel. Noe som har gått i glemmeboken i vår tid.

Det åpner døren til en indre veiledning som vi alle har.

Du vil oppleve større sammenheng og glede i livet.

Og finne svarene du søker.

Nøkkelen er Sjelens Lyd. HU-lyden.

------------------------------------------------------------


Møtedatoer


Klikk på bildet nedenfor for møtedatoer og påmelding.


Møtene er på Zoom video og vil vare en times tid.


 

  

 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.