ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 Sommerfugl

 

 

 

 
 

 

Sjelens Lyd Intro


Sjelens Lyd kan gi deg en dypere forståelse for at du er Sjel. Noe som har gått i glemmeboken i vår tid.

Det åpner døren til en indre veiledning som vi alle har.

Du vil oppleve større sammenheng og glede i livet.

Og finne svarene du søker.

Nøkkelen er Sjelens Lyd. HU-lyden.

------------------------------------------------------------

Møtedatoer


Tirsdag 10. januar kl. 19.00

Tirsdag 7. februar kl. 19.00

Tirsdag 14. mars kl. 19.00

Møtene er på Zoom video og vil vare en times tid.

Klikk på bildet og meld deg på.
 

  

 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.