ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 Sommerfugl

 

 

 

 
 

 

Aktiviteter i ECKANKAR Norge

 

ECKANKAR Norge arrangerer en rekke aktiviteter rundt om i landet. Se listen til venstre for det stedet som måtte passe deg. På de stedene som er oppgitt finnes det lokale avdelinger. Disse kan eventuelt kontaktes for nærmere informasjon (se under Kontakt oss).

 

  

 

 

Copyright © 2021 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.