ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Stavanger

3. kvartal 2022

 

 

Aktiviteter for medlemmerSatsang

Studium “Letters of Light and Sound 1"
kap. 7.
Tid: Torsdag 14. juli kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Satsang

Studium «The Satsang Series 1» kap. 11.
Tid: Torsdag 21. juli kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Satsang

Studium “Letters of Light and Sound 1"
kap. 8.
Tid: Torsdag 11. august kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Satsang

Studium «The Satsang Series 1» kap. 12.
Tid: Torsdag 18. august kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Samtale om et åndelig tema

Sitat for HU-sang hjemme etterpå.
Tid: Torsdag 1. september kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Satsang

Studium “Letters of Light and Sound"
kap. 9.
Tid: Torsdag 8. september kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Satsang

Studium «The Satsang Series 2» kap. 1.
Tid: Torsdag 15. september kl. 19.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer. 

 


  

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.