ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Stavanger

2. kvartal 2024

 

 

Aktiviteter for medlemmerSamtale om et åndelig tema og

HU-sang

Tid: Torsdag 4. april kl. 18.30
Sted: Frida Hansens hus, loftsrommet, Frida Hansens vei 7.
For medlemmer.

Samtale om et åndelig tema og

HU-sang

Tid: Torsdag 2. mai kl. 18.30
Sted: Frida Hansens hus, loftsrommet, Frida Hansens vei 7.
For medlemmer.

Samtale om et åndelig tema og

HU-sang

Tid: Torsdag 6. juni kl. 18.30
Sted: Frida Hansens hus, loftsrommet, Frida Hansens vei 7.
For medlemmer.

Satsang – Soul Travel 1

Studium “Soul Travel 1 " kap. 3.
Tid: Torsdag 11. april kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – Soul Travel 1

Studium “Soul Travel 1 " kap. 4.
Tid: Torsdag 9. mai kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – Soul Travel 1

Studium “Soul Travel 1 " kap.5.
Tid: Torsdag 13. juni kl 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – The Satsang Series 3

Studium «The Satsang Series 3, kapittel 7.
Tid: Torsdag 18. april kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Satsang Series 3

Studium «The Satsang Series 3, kapittel 8.
Tid: Torsdag 16. mai kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Satsang Series 3

Studium «The Satsang Series 3, kapittel 9.
Tid: Torsdag 20. juni kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

 

 


  

 

 

Copyright © 2024 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.