ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Stavanger

1. kvartal 2023

 

 

Aktiviteter for medlemmerSamtale om et åndelig tema og

HU-sang

Tid: Torsdag 5. januar kl. 18.30
Sted: Støperigaten 38
For medlemmer.

Samtale om et åndelig tema og

HU-sang

Tid: Torsdag 2. februar kl. 18.30
Sted: Støperigaten 38
For medlemmer.

Samtale om et åndelig tema og

HU-sang

Tid: Torsdag 2. mars kl. 18.30
Sted: Støperigaten 38
For medlemmer.

Satsang – The Letters of Light

and Sound 2

Studieserien “Letters of Light and Sound 2 " kap. 1.
Tid: Torsdag 12. januar kl. 18.30
Sted: Zoom video eller privat.
For medlemmer.

Satsang - The Letters of Light

and Sound 2

Studieserien “Letters of Light and Sound 2 " kap. 2.
Tid: Torsdag 9. februar kl 18.30
Sted: Zoom video eller privat.
For medlemmer.

Satsang - The Letters of Light

and Sound 2

Studieserien “Letters of Light and Sound 2" kap. 3.
Tid: Torsdag 9. mars kl. 18.30
Sted: Zoom video eller privat
For medlemmer.

Satsang – The Satsang Series 2

Studieserien «The Satsang Series 2,
kapittel 5.
Tid: Torsdag 19. januar kl. 18.30
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang - The Satsang Series 2

Studieserien «The Satsang Series 2,
kapittel 6.
Tid: Torsdag 17. november 18.30
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang - The Satsang Series 2

Studieserien «The Satsang Series 2,
kapittel 7.
Tid: Torsdag 16. mars kl. 18.30
Sted: Privat.
For medlemmer.
 

 


  

 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.