ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Stavanger

4. kvartal 2023

 

 

Aktiviteter for medlemmerSamtale om et åndelig tema og

HU-sang

Tid: Torsdag 5. oktober kl. 18.30
Sted: Frida Hansens hus, loftsrommet, Frida Hansens vei 7.
For medlemmer.

Samtale om et åndelig tema og

HU-sang

Tid: Torsdag 2. november kl. 18.30
Sted: Frida Hansens hus, loftsrommet, Frida Hansens vei 7.
For medlemmer.

Samtale om et åndelig tema og

HU-sang

Tid: Torsdag 7. desember kl. 18.30
Sted: Frida Hansens hus, loftsrommet, Frida Hansens vei 7.
For medlemmer.


Satsang – The Letters of Light

and Sound 2

Studieserien “Letters of Light and Sound 2" kap. 9.
Tid: Torsdag 12. Oktober kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang - The Letters of Light

and Sound 2

Studieserien “Letters of Light and Sound 2" kap. 10.
Tid: Torsdag 9. november kl 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang - The Letters of Light

and Sound 2

Studieserien “Letters of Light and Sound 2" kap. 11.
Tid: Torsdag 14. desember kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.


Satsang – The Satsang Series 3

Studieserien «The Satsang Series 2,
kapittel 2.
Tid: Torsdag 19. oktober kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Satsang Series 3

Studieserien «The Satsang Series 2,
kapittel 3.
Tid: Torsdag 16. november kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Satsang Series 3

Studieserien «The Satsang Series 2,
kapittel 4.
Tid: Torsdag 2. desember kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.
 

 


  

 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.