ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Stavanger

4. kvartal 2018

 

 

Alle aktivitetene foregår på Frida Hansens Hus, Frida Hansens Vei 7 i Hillevåg. 
Frida Hansens Hus et restaurert eldre hvitt hus med rødt teglsteinstak i et lite park-område.

Kjøreanvisning: Huset ligger i Hillevåg, nesten rett over utløpet av tunnelen ved sykehuset. Dersom du kjører gjennom tunnelen: Når du kommer ut av tunnelen, ta til høyre i rundkjøringen, deretter første til høyre og deretter igjen første til høyre.

 

 

 

TemaTime og HU-sang

Tid: Torsdag 4. oktober kl. 19.00 - 20.30

Sted: Frida Hansens Hus, Frida Hansens Vei 7, 4016 Stavanger

Møterom i 2 etg.

Åpent for alle.

 

TEMA: Guds velsignelser i livet. Hvordan få øye på dem?

I en TemaTime deler vi erfaringer og innsikt om et aktuelt tema med vekt på en åndelig vinkling.

 

 

TemaTime og HU-sang

Tid: Torsdag 1. november kl. 19.00 - 20.30

Sted: Frida Hansens Hus, Frida Hansens Vei 7, 4016 Stavanger

Møterom i 2 etg.

Åpent for alle.

 

TEMA: Det viktigste budskapet et menneske kan få.

I en TemaTime deler vi erfaringer og innsikt om et aktuelt tema med vekt på en åndelig vinkling.

 

 

TemaTime og HU-sang

Tid: Torsdag 6. desember kl. 19.00 - 20.30

Sted: Frida Hansens Hus, Frida Hansens Vei 7, 4016 Stavanger

Møterom i 2 etg.

Åpent for alle.

 

TEMA: Hva er Guds Lys og Lyd!

I en TemaTime deler vi erfaringer og innsikt om et aktuelt tema med vekt på en åndelig vinkling.

 

 

 

Sjelens hellige lyd

HU er en hellig lyd.
Et tidløst mantra.
En bærer av kjærlighet mellom deg og Gud.

Se mer på denne videoen:  Mirakler i ditt liv
Og på denne websiden (engelsk tekst):TheSoundofSoul.org

 

 

  

 

 

Copyright © 2018 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.