ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Hamar
3. kvartal 2021
Aktiviteter for medlemmerSatsang

Studieserien «The Easy Way» kap. 9.
Tid: Søndag 4. juli kl. 13.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Satsang

Studieserien «The Easy Way» kap. 10.
Tid: Søndag 15. august kl. 13.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Satsang

Studieserien «The Easy Way» kap. 11.
Tid: Søndag 12. september kl. 13.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

 

 

 

Copyright © 2021 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.