ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Hamar
4. kvartal 2023Aktiviteter for medlemmerSatsang - The ECK Dream 2 Discourses

Studium “The ECK Dream 2 Discourses"
kap. 7.
Tid: Lørdag 21. oktober kl. 13.30
Sted: Privat. 
For medlemmer.

Satsang - The ECK Dream 2 Discourses

Studium “The ECK Dream 2 Discourses"
kap. 8.
Tid: Lørdag 18. november kl. 13.30
Sted: Privat. 
For medlemmer.

Satsang - The ECK Dream 2 Discourses

Studium “The ECK Dream 2 Discourses"
kap. 9.
Tid: Lørdag 16. desember kl. 13.30
Sted: Privat. 
For medlemmer. 

 

 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.