ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Hamar
3. kvartal 2022Aktiviteter for medlemmerSatsang

Studium “The ECK Dream 1 Discourses"
kap. 7.
Tid: Søndag 14. august kl. 13.00
Sted: Privat. 
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium “The ECK Dream 1 Discourses"
kap. 8.
Tid: Søndag 11. september kl. 13.00
Sted: Privat. 
Kun for medlemmer.

 

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.