ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Hamar
2. kvartal 2024Aktiviteter for medlemmerSatsang – Letters of Light and Sound 1

Studium “Letters of Light and Sound" kap. 1.
Tid: Lørdag 27. april kl. 13.00
Sted: Privat. 
For medlemmer.

Satsang – Letters of Light and Sound 1

Studium “Letters of Light and Sound" kap. 2.
Tid: Lørdag 25. mai kl. 13.00
Sted: Privat. 
For medlemmer.

Satsang – Letters of Light and Sound 1

Studium “Letters of Light and Sound" kap. 3.
Tid: Lørdag 22. juni kl. 13.00
Sted: Privat. 
For medlemmer.


 

 

 

Copyright © 2024 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.