ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Hamar
1. kvartal 2023Aktiviteter for medlemmerSatsang - The ECK Dream 1 Discourses

Studium “The ECK Dream 1 Discourses" kap. 11.
Tid: Søndag 15. januar kl. 13.00
Sted: Privat. 
For medlemmer.

Satsang - The ECK Dream 1 Discourses

Studium “The ECK Dream 1 Discourses" kap. 12.
Tid: Søndag 12. februar kl. 13.00
Sted: Privat. 
For medlemmer.

Satsang - The ECK Dream 2 Discourses

Studium “The ECK Dream 2 Discourses" kap. 1.
Tid: Søndag 12. mars kl. 13.00
Sted: Privat. 
For medlemmer.

 

 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.