ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter for Norge / Danmark

3. kvartal 2022

 

 

Aktiviteter for medlemmer


 


Informasjon om datoer for Satsang Intensiv kommer senere.  


Satsang - hele Norge

Studium “Soul Travel 1" kap. 10.
Tid: Tirsdag 16. august kl. 18.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang – hele Norge

Studium “Soul Travel 1" kap. 11.
Tid: Tirsdag 13. september kl. 18.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.

 


 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.