ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 3. kvartal 2023


Videomøter

 


Aktiviteter for medlemmer


 

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way" kap. 10.
Tid: Onsdag 16. august kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way" kap. 11.
Tid: Onsdag 13. september kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way" kap. 12.
Tid: Onsdag 11. oktober kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – Soul Travel 2

Studium “Soul Travel 2" kap. 9.
Tid: Tirsdag 15. august kl. 18.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – Soul Travel 2

Studium “Soul Travel 2" kap. 10.
Tid: Tirsdag 12. september kl. 18.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – Soul Travel 2 

Studium “Soul Travel 2" kap. 11.
Tid: Tirsdag 10. oktober kl. 18.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.


Satsang Intensiv

Tid: Lørdag 2. september kl. 16.00
Sted: Zoom video.
For alle medlemmer i Norge og Danmark.
Invitasjon sendes på epost.

Satsang Intensiv   AVLYST !

Tid: Lørdag 23. september kl. 16.00
Sted: Zoom video.
For alle medlemmer i Norge og Danmark.
Invitasjon sendes på epost.

Satsang Intensiv

Tid: Lørdag 28.oktober kl. 16.00
Sted: Zoom video.
For alle medlemmer i Norge og Danmark.
Invitasjon sendes på epost.


 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.