ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter for hele Norge på Zoom video

1. kvartal 2023

 

 

Aktiviteter for medlemmer


 

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way" kap. 4.
Tid: Onsdag 18. januar kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way" kap. 5.
Tid: Onsdag 15. februar kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way" kap. 6.
Tid: Onsdag 15. mars kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – Soul Travel 2

Studium “Soul Travel 2" kap. 3.
Tid: Tirsdag 10. januar kl. 18.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – Soul Travel 2

Studium “Soul Travel 2" kap. 4.
Tid: Tirsdag 14. februar kl. 18.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – Soul Travel 2 

Studium “Soul Travel 2" kap. 5.
Tid: Tirsdag 14. mars kl. 18.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang Intensiv

Tid: Lørdag 28. januar kl. 16.00
Sted: Zoom video.
For alle medlemmer i Norge og Danmark.
Invitasjon sendes på epost.


Satsang Intensiv

Tid: Lørdag 25. februar kl. 16.00
Sted: Zoom video.
For alle medlemmer i Norge og Danmark.
Invitasjon sendes på epost.


Satsang Intensiv

Tid: Lørdag 25. mars kl. 16.00
Sted: Zoom video.
For alle medlemmer i Norge og Danmark.
Invitasjon sendes på epost.


 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.