ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 2. kvartal 2024


Videomøter

 


Aktiviteter for medlemmer


 

Satsang – The Dream 1 Discourses

Studium “The Dream 1 Discourses" kap. 6.
Tid: Onsdag 24. april kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – The Dream 1 Discourses

Studium “The Dream 1 Discourses" kap. 7.
Tid: Onsdag 22. mai kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – The Dream 1 Discourses

Studium “The Dream 1 Discourses" kap. 8.
Tid: Onsdag 12. juni kl. 19.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.


Satsang – The Secret Way  

Studium “The Secret Way" kap. 5.
Tid: Tirsdag 16. april kl. 18.00-19.30
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – The Secret Way  

Studium “The Secret Way" kap. 6.
Tid: Tirsdag 14. mai kl. 18.00-19.30
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Satsang – The Secret Way  

Studium “The Secret Way" kap. 7.
Tid: Tirsdag 11. juni kl. 18.00-19.30
Sted: Zoom video.
For medlemmer.


Satsang in English – Easy Way Discourses  

Study “The Easy Way Discourses" chapter 2.
Time: Saturday April 27 at 5 pm
Place: Zoom video.
For members. 

Satsang in English – Easy Way Discourses  

Study “The Easy Way Discourses" chapter 3.
Time: Saturday May 25 at 5 pm
Place: Zoom video.
For members.

Satsang in English – Easy Way Discourses  

Study “The Easy Way Discourses" chapter 4.
Time: Saturday June 29 at 5 pm
Place: Zoom video.
For members. 
 

Satsang Intensiv

Tid: Lørdag 6. april kl. 16.00
Sted: Zoom video.
For alle medlemmer i Norge og Danmark.
Invitasjon sendes på epost.

Satsang Intensiv

Tid: Lørdag 4. mai kl. 16.00
Sted: Zoom video.
For alle medlemmer i Norge og Danmark.
Invitasjon sendes på epost.

Satsang Intensiv

Tid: Lørdag 1. juni kl. 16.00
Sted: Zoom video.
For alle medlemmer i Norge og Danmark.
Invitasjon sendes på epost. 

 

Copyright © 2024 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.