ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

3. kvartal 2021

 

 

 


Aktiviteter for medlemmer


 

Planleggingsmøte

Tid: Torsdag 19. august kl. 18.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World
juni 2021 – artikkelen «The Mahanta`s Right Hands».                                                   Tid: Torsdag 26. august kl. 18.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World september 2021 – artikkelen i den kommende september utgaven.
Tid: Torsdag 23. september kl. 18.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.
 

 

 


 

 

 

Copyright © 2021 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.