ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

3. kvartal  2018

 

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og utforskning av boken "Spiritual Excercises for The Shariyat Book One"

Tid: Mandag 20. august kl. 18.00 – 19.30

Sted: Privat

Kun for medlemmer

 

 

Planleggingsmøte

Tid: Mandag 27. eugustl kl. 18.00

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

 

 

Opplev Sjelens Hellige Lyd (åpent for alle)

Uformell samtale om åndelige temaer og HU-sang

Tid: Torsdag 13. september kl. 18.30

Sted: Rom i 2. etg., Øvregaten 25.
Bergen sentrum

Åpent for alle.

 

 

 

Sjelens hellige lyd

HU er en hellig lyd.
Et tidløst mantra.
En bærer av kjærlighet mellom deg og Gud.

Se mer på denne videoen:  Mirakler i ditt liv
Og på denne websiden (engelsk tekst):TheSoundofSoul.org

 

 

 

 

Copyright © 2018 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.