ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

1. kvartal 2024

 

 

Aktiviteter for medlemmer


 

Nyttårstreff i ECK

HU-sang og Samtale om et Åndelig tema
Tid: Lørdag 6. januar kl. 15.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Planleggingsmøte

Tid: Torsdag 22. februar kl. 18.00.
Sted: Privat.
For medlemmer.

Vi utforsker boken "ECKs

Åndelige Lover"

Tema: Visdommens Lover – Lovene som
omtaler den guddommelige kraften og hvordan den manifesterer seg i universet.
Tid: Torsdag 15. februar kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.


Vi utforsker boken "ECKs

Åndelige Lover"

Tema: Frihetens lover – De praktiske lovene som viser en smidigere vei gjennom dagliglivet.
Tid: Torsdag 14. mars kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.


Satsang – The Dream 1 Discourses

Studium “The Dream 1 Discourses" kap. 3.
Tid: Fredag 12. januar kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Dream 1 Discourses

Studium “The Dream 1 Discourses" kap. 4.
Tid: Fredag 9. februar kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Dream 1 Discourses

Studium “The Dream 1 Discourses" kap. 5.
Tid: Fredag 8. mars kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

 

 


 

 

 

Copyright © 2024 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.