ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

4. kvartal 2018

 

 

 

Planleggingsmøte

Tid: Mandag 1. oktober kl. 18.00

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

 

 

Opplev Sjelens Hellige Lyd (åpent for alle)

Uformell samtale om åndelige temaer og HU-sang

Tid: Torsdag 11. oktober kl. 18.30

Sted: «Værelse», rom i 2. etg., Øvregaten 25.
Bergen sentrum

Åpent for alle.

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og utforskning av boken "Spiritual Excercises for The Shariyat Book One"

Tid: Mandag 22. oktober kl. 18.00 – 19.30

Sted: Privat

 

 

Opplev Sjelens Hellige Lyd (åpent for alle)

Uformell samtale om åndelige temaer og HU-sang

Tid: Torsdag 8. november kl. 18.30

Sted: «Værelse», rom i 2. etg., Øvregaten 25.
Bergen sentrum

Åpent for alle.

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og utforskning av boken "Spiritual Excercises for the Shariyat Book One"

Tid: Mandag 19. november kl. 18.00 – 19.30

Sted: Privat

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og utforskning av boken "Spiritual Excercises for The Shariyat Book One"

Tid: Mandag 17. desember kl. 18.00 – 19.30

Sted: Privat

 

 

 

Sjelens hellige lyd

HU er en hellig lyd.
Et tidløst mantra.
En bærer av kjærlighet mellom deg og Gud.

Se mer på denne videoen:  Mirakler i ditt liv
Og på denne websiden (engelsk tekst):TheSoundofSoul.org

 

 

 

 

Copyright © 2018 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.