ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

1. kvartal 2023

 

 

Aktiviteter for medlemmer


 

Nyttårstreff i ECK

HU-sang og Samtale om et åndelig tema
Tid: Søndag 8. januar kl. 14.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Vi utforsker boken "Spiritual

Excercises for The Shariyat Book

Two"

Tema: The Visjons of Lai Tsi
Tid: Torsdag 26. januar kl. 18.00
Sted: Privat
For medlemmer.

Planleggingsmøte

Tid: Torsdag 9. februar kl. 18.00.
Sted: Privat.
For medlemmer.

Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World desember 2022 - artikkelen «The Master Is Near When Trouble Appears».
Tid: Torsdag 23. februar kl. 18.00
Sted: Gimle i Kong Oscarsgate 18, Bergen.
For medlemmer.

Vi utforsker boken "Spiritual

Excercises for The Shariyat Book

Two"

Tema: The Arch of the Heavenly World
Tid: Torsdag 30. mars kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.


Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way Discourses" kap. 3.
Tid: Tirsdag 10. januar kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way Discourses" kap. 4.
Tid: Tirsdag 7. februar kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way Discourses" kap. 5.
Tid: Tirsdag 7. mars kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.
 

 


 

 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.