ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

2. kvartal 2023

 

 

Aktiviteter for medlemmer


 

Vi utforsker boken "Spiritual

Excercises for The Shariyat

Book Two"

Tema: The Culture of Eckankar
Tid: Torsdag 20. april kl. 18.00
Sted: Privat
For medlemmer.

Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World mars 2023 - artikkelen «The Planted Seeds».
Tid: Torsdag 27. april kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Planleggingsmøte

Tid: Torsdag 11. mai kl. 18.00.
Sted: Privat.
For medlemmer.

Vi utforsker boken "Spiritual

Excercises for The Shariyat

Book Two"

Tema: “The Circles of ECK Initiations”
Tid: Torsdag 25. mai kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Sommertreff i ECK

HU-sang og Samtale om et åndelig tema
Tid: Lørdag 10. juni kl. 15.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World mars 2023 -
artikkelen «Artikkelen Wisdom Notes».
Tid: Torsdag 15. juni kl. 18.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way Discourses" kap. 7.
Tid: Tirsdag 4. april kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way Discourses" kap. 8.
Tid: Tirsdag 2. mai kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Easy Way

Studium “The Easy Way Discourses" kap. 9.
Tid: Tirsdag 6. juni kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.
 

 


 

 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.