ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

3. kvartal 2024

 

 

Aktiviteter for medlemmer


 

Planleggingsmøte

Tid: Torsdag 22. august kl. 18.00.
Sted: Privat.
For medlemmer.


Vi utforsker boken

"ECKs Åndelige Lover"

Tema: Frihetens lover – De praktiske lovene som viser en smidigere vei gjennom dagliglivet.
Tid: Lørdag 31. august kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Vi utforsker boken

"ECKs Åndelige Lover"

Tema: Frihetens lover – De praktiske lovene som viser en smidigere vei gjennom dagliglivet.
Tid: Lørdag 28. september kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.


Satsang – The Dream 1 Discourses

Studium “The Dream 1 Discourses" kap. 10.
Tid: Fredag 30. august kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.

Satsang – The Dream 1 Discourses

Studium “The Dream 1 Discourses" kap. 11.
Tid: Fredag 27. september kl. 11.00
Sted: Privat.
For medlemmer.
 

 


 

 

 

Copyright © 2024 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.