ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

3. kvartal 2019

 

 

Aktiviteter for medlemmer


Planleggingsmøte

Tid: Torsdag 22. august kl. 18.00
Sted: Privat
Kun for medlemmer
 

Satsang

Studieserien «The ECK Dream 1 Discourses», kap. 1
Dreams – The Bridge to Heaven
Tid: Tirsdag 3. september kl. 18.30
Sted: Værelse, rom i 2. etg., Øvregaten 25
Bergen sentrum
Kun for medlemmer


Presentasjoner av Eckankar


Opplev Sjelens Hellige Lyd

Uformell samtale om åndelige erfaringer og temaer. Og verktøy for å utforske dette.
Tid: Onsdag 18. september kl. 18.30
Sted: Værelse, rom i 2. etg., Øvregaten 25
Bergen sentrum
Åpen for alle

 

 

Sjelens hellige lyd

HU er en hellig lyd.
Et tidløst mantra.
En bærer av kjærlighet mellom deg og Gud.

Se mer på denne videoen:  Mirakler i ditt liv
Og på denne websiden (engelsk tekst):TheSoundofSoul.org

 

 


 

 

 

Copyright © 2019 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.