ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

3. kvartal 2022

 

 

Aktiviteter for medlemmer


 

Planleggingsmøte

Tid: Torsdag 18. august kl. 18.00.
Sted: Privat
Kun for medlemmer.

Vi utforsker boken "Spiritual Excercises for The Shariyat Book Two"

Tema: The Renunciatation of Life.  
Tid: Torsdag 25. august kl. 18.00
Sted: Privat.
Kun for medlemmer.


Vi utforsker boken "Spiritual Excercises for The Shariyat Book Two"

Tema: ECK, the Sacred Teachings.  
Tid: Torsdag 22. september kl. 18.00
Sted: Privat.
Kun for medlemmer.

 

 


 

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.