ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

1. kvartal 2019

 

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og utforskning av boken "Spiritual Excercises for The Shariyat Book One"

Tid: Mandag 14. januar kl. 18.00 – 19.30

Sted: Privat

 

 

Søndagstreff i ECK

Visning av Sri Harold Klemps tale på Springtime Seminar 2018.
Tid: Søndag 20 januar kl. 15.00
Sted: Privat
Medlemmer og interesserte

 

Planleggingsmøte

Tid: Mandag 21. januar kl. 18.30

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

 

 

Sjelens Hellige Lyd (åpent for alle)

Uformell samtale om åndelige erfaringer og temaer. Og verktøy for å utforske dette.

Tid: Torsdag 14. fenruar kl. 19.00

Sted: «Værelse», 2. etg., Øvregaten 25.
Bergen sentrum

Åpent for alle.

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og utforskning av boken «ECK Essentials», Your Keys to Spiritual Living.
Tid: Tirsdag 19. februar kl. 18.00 – 19.30

Sted: Værelse, rom i 2. etg., Øvregaten 25,
Bergen sentrum

 

 

Sjelens Hellige Lyd (åpent for alle)

Uformell samtale om åndelige erfaringer og temaer. Og verktøy for å utforske dette.

Tid: Torsdag 14. mars kl. 19.00

Sted: «Værelse», 2. etg., Øvregaten 25.
Bergen sentrum

Åpent for alle.

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og utforskning av boken «ECK Essentials», Your Keys to Spiritual Living.
Tid: Tirsdag 19. mars kl. 18.00 – 19.30

Sted: Værelse, rom i 2. etg., Øvregaten 25,
Bergen sentrum

 

 

 

Sjelens hellige lyd

HU er en hellig lyd.
Et tidløst mantra.
En bærer av kjærlighet mellom deg og Gud.

Se mer på denne videoen:  Mirakler i ditt liv
Og på denne websiden (engelsk tekst):TheSoundofSoul.org

 

 

 

 

Copyright © 2019 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.