ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Bergen

2. kvartal 2021

 

 

 


Aktiviteter for medlemmer


 

Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World
september 2020 – artikkelen «At Just the
Right Time.»
Tid: Torsdag 22. april  kl. 18.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


Planleggingsmøte

Tid: Torsdag 6. mai kl. 18.00
Sted: Privat.
Kun for medlemmer.


Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World desember 2020 – artikkelen «A $5000 Lesson».
Tid: Torsdag 20. mai kl. 18.00
Sted: Zoom video
Kun for medlemmer.


Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World
mars 2021 – artikkelen  «From Now until the End of Time.»
Tid: Torsdag 17. juni kl. 18.00
Sted: Zoom video
Kun for medlemmer.
 

 

 


 

 

 

Copyright © 2021 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.