ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Trondheim
 4. kvartal 2018  

 

 

 

Arahatatrening

Tid: Mandag 8. oktober kl. 18.30

Sted: Rommaniarommet, Isaksenteret, Prinsensgt. 44, Trondheim

Kun for medlemmer. 

 

 

Arahatatrening

Tid: Mandag 5. november kl. 18.30

Sted: Rommaniarommet, Isaksenteret, Prinsensgt. 44, Trondheim

Kun for medlemmer. 

 

 

Arahatatrening

Tid: Mandag 3. desember kl. 18.30

Sted: Rommaniarommet, Isaksenteret, Prinsensgt. 44, Trondheim

Kun for medlemmer.

 

  

 


 

 

 

Copyright © 2018 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.