ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktiviteter i Trondheim
  1. kvartal 2023 

 


Aktiviteter for medlemmerMystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World
Desember 2022 - artikkelen "Wisdom Notes".
Tid: Mandag 16. januar kl. 20.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World
Mars 2023 - hovedartikkelen side 1.
Tid: Mandag 20. februar 2023 kl. 20.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World
Mars 2023 - artikkelen "Wisdom Notes".
Tid: Mandag 20. mars 2023 kl. 20.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

 

 

 

 

Copyright © 2023 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.