ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Trondheim
 1. kvartal 2019  

 

 

 

Arahatatrening, 5. møte

Tid: Mandag 14. januar kl. 18.00

Sted: Rommaniarommet, Isaksenteret, Prinsensgt. 44, Trondheim

Kun for medlemmer. 

 

 

Arahatatrening, 6. møte

Tid: Mandag 11. februar kl. 18.00

Sted: Rommaniarommet, Isaksenteret, Prinsensgt. 44, Trondheim

Kun for medlemmer. 

 

 

Trening for frivillige i ECK

Tid: Mandag 11. mars kl. 18.00

Sted: Rommaniarommet, Isaksenteret, Prinsensgt. 44, Trondheim

Kun for medlemmer. Kontakt: Gunnar Killingberg, tlf. 979 74 743.

 

  

 


 

 

 

Copyright © 2019 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.