ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Trondheim
  1. kvartal 2020 


 

Alle aktiviteter er utsatt inntil videre på grunn av coronavirus epidemien.


 

Presentasjoner av Eckankar


 
Åpent møte

Tema: Bli kjent med deg selv som Sjel

Og oppdag sammenhenger og tilhørighet i tilværelsen.
Det kan du gjøre ved å:
 * Oppleve at du er Sjel.
 * Oppdage at du alltid vil være til.
 * Se på hendelser i hverdagen som åndelige opplevelser.
 * Få innsikt og verktøy for å utforske dette.
Uformell samtale om åndelige opplevelser og temaer.
Ta gjerne med dine spørsmål og din innsikt til møtet.

Tid: Mandag 24. februar kl. 18.30-20.00
Sted: Kultursenteret ISAK, Rommaniarommet, Prinsensgt. 44, Trondheim.
Åpent for alle. Gratis adgang.
 

 Åpent møte

Tema: Bli kjent med deg selv som Sjel

Og oppdag sammenhenger og tilhørighet i tilværelsen.
Det kan du gjøre ved å:
 * Oppleve at du er Sjel.
 * Oppdage at du alltid vil være til.
 * Se på hendelser i hverdagen som åndelige opplevelser.
 * Få innsikt og verktøy for å utforske dette.
Uformell samtale om åndelige opplevelser og temaer.
Ta gjerne med dine spørsmål og din innsikt til møtet.

Tid: Mandag 23. mars kl. 18.30-20.00
Sted: Kultursenteret ISAK, Rommaniarommet, Prinsensgt. 44, Trondheim.
Åpent for alle. Gratis adgang.
Veksthuset. Ta heisen opp i 6. etasje.
Åpent for alle. Gratis adgang.
 

 


 

 

 

Copyright © 2020 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.