ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Trondheim
 2. kvartal 2018  

 

 

 

HU-sang

Tid: Mandag 9. april kl. 18.30

Sted: Rommaniarommet, Isaksenteret, Prinsensgt. 44, Trondheim

Kun for medlemmer.

 

 

HU-sang

Tid: Mandag 11. juni kl. 18.30

Sted: Rommaniarommet, Isaksenteret, Prinsensgt. 44, Trondheim

Kun for medlemmer.

 

  

 

HU-sang
En bønn utenom det vanlige

HU-sang gir resonans med ditt indre. Her kan du oppdage en større dimensjon av deg selv. Som Sjel.

Allerede i dette livet. Du vil oppdage at det finnes en indre veiledning. Som alltid er tilstede i livet ditt. Den kan gi deg hjelp ved enhver anledning. Alt dette ligger gjemt inne i deg.

Med HU-sang kan det gjenoppdages.

 

 

 

Copyright © 2018 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.