ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktiviteter i Trondheim
  3. kvartal 2022 

 


Aktiviteter for medlemmerMystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World juni 2022 -
artikkelen «Wisdom Notes».
Tid: Mandag 29. august kl. 20.00
Sted: Zoom video.
Kun for medlemmer.


 

 

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.