ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktiviteter i Trondheim
  3. kvartal 2024 

 


Aktiviteter for medlemmerMystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World
juni 2024 – hovedartikkelen side 1.
Tid: Mandag 19. august kl. 20.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.

Mystic World-gruppe

Samtale rundt bladet Mystic World
juni 2024 – «Wisdom Notes».
Tid: Mandag 23. september kl. 20.00
Sted: Zoom video.
For medlemmer.


 

 

 

 

Copyright © 2024 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.