nECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Oslo

1. kvartal 2019

  

  

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og andre programinnslag for ECKister. Aktiviteten vil vare fra en time til halvannen.

Tid: Lørdag 5. januar kl. 12.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Entre 50 kroner 

 

 

Satsang 

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 9»

Tid: Onsdag 9. januar kl. 18.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.


 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og andre programinnslag for ECKister. Aktiviteten vil vare fra en time til halvannen.

Tid: Lørdag 2. februar kl. 12.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Entre 50 kroner (kun kontanter)

 

 

Satsang 

Studieserien «The Easy Way Discourses kap.  10»

Tid: Onsdag 13. februar kl. 18.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og andre programinnslag for ECKister. Aktiviteten vil vare fra en time til halvannen.

Tid: Lørdag 2. mars kl. 12.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Entre 50 kroner 

 

 

Satsang 

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 11»

Tid: Onsdag 13. mars kl. 18.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

 

 

 

Sjelens hellige lyd

HU er en hellig lyd.
Et tidløst mantra.
En bærer av kjærlighet mellom deg og Gud.

Se mer på denne videoen:  Mirakler i ditt liv
Og på denne websiden (engelsk tekst):TheSoundofSoul.org

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.