ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Oslo

3. kvartal 2022

 


Aktiviteter for medlemmer

 

 

Satsang

Studium “Letters of Light and Sound"
kap. 10.
Tid: Onsdag 24. august kl. 18.00
Sted: Envirom Group A/S, Grensen 9,
3. etg.,
alternativt Zoom video.
Kun for medlemmer.

Satsang

Studium "Letters of Light and Sound"
kap. 11.
Tid: Onsdag 21. september kl. 18.00
Sted: Envirom Group A/S, Grensen 9,
3. etg.,
alternativt Zoom video.
Kun for medlemmer.

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.