nECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Oslo

4. kvartal 2018

  

  

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og andre programinnslag for ECKister. Aktiviteten vil vare fra en time til halvannen.

Tid: Lørdag 6. oktober kl. 12.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Entre 50 kroner (kun kontanter)

 

 

Satsang 

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 7»

Tid: Onsdag 10. oktober kl. 17.30

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.


 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og andre programinnslag for ECKister. Aktiviteten vil vare fra en time til halvannen.

Tid: Lørdag 3. november kl. 12.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Entre 50 kroner (kun kontanter)

 

 

Satsang 

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 8»

Tid: Onsdag 14. november kl. 17.30

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

 

 

Chela-møte

Lørdag og søndag 17. - 18. november 2018
På Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen
For mer informasjon:
Tlf 978 73 892
Epost: info@Eckankar.no

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og andre programinnslag for ECKister. Aktiviteten vil vare fra en time til halvannen.

Tid: Lørdag 1. desember kl. 12.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Entre 50 kroner (kun kontanter)

 

 

Satsang 

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 9»

Tid: Onsdag 12. desember kl. 17.30

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

 

 

 

Sjelens hellige lyd

HU er en hellig lyd.
Et tidløst mantra.
En bærer av kjærlighet mellom deg og Gud.

Se mer på denne videoen:  Mirakler i ditt liv
Og på denne websiden (engelsk tekst):TheSoundofSoul.org

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.