ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Oslo

2. kvartal  2018

  

  

HU-sang og litt til (for medlemmer)

Tid: Lørdag 7. april kl. 12.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

Entre 100 kroner (kun kontanter)

 

 

Satsang (for medlemmer)

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 2»

Tid: Onsdag 18. april kl. 18.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

Kontakt Kjell Aarhus (leder) for informasjon, tlf. 926 07 872

Assistent Torill Andersen

 

 

HU-sang og litt til (for medlemmer)

Tid: Lørdag 5. mai kl. 12.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

Entre 100 kroner (kun kontanter)

 

 

Satsang (for medlemmer)

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 3»

Tid: Onsdag 23. mai kl. 18.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

Kontakt Kjell Aarhus (leder) for informasjon, tlf. 926 07 872

Assistent Torill Andersen

 

 

HU-sang og litt til (for medlemmer)

Tid: Lørdag 2. juni kl. 12.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

Entre 100 kroner (kun kontanter)

 

 

Satsang (for medlemmer)

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 4»

Tid: Onsdag 13. juni kl. 18.00

Sted: Møterom i restauranten Opland Burger and Steak i Østbanehallen på Oslo S. Inngang til restauranten innerst inne i Østbanehallen.

Kun for medlemmer.

Kontakt Kjell Aarhus (leder) for informasjon, tlf. 926 07 872

Assistent Torill Andersen

 

 

 

HU-sang

En bønn utenom det vanlige

HU-sang gir resonans med ditt indre. Her kan du oppdage en større dimensjon av deg selv. Som Sjel.

Allerede i dette livet. Du vil oppdage at det finnes en indre veiledning. Som alltid er tilstede i livet ditt. Den kan gi deg hjelp ved enhver anledning. Alt dette ligger gjemt inne i deg.

Med HU-sang kan det gjenoppdages.

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.