ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Ålesund

3. kvartal  2017

 

 

Satsang

Studieserien «The Easy Way Discourses»

Tid: Torsdag 31. august kl. 18.00-19.30

Sted: Borgundveien 245, Ålesund

Kun for medlemmer. Kontakt Randi Humlen Lund for informasjon, tlf. 977 55 356.

 

 

Satsang

Studieserien «The Easy Way Discourses»

Tid: Torsdag 28. september kl. 18.00-19.30

Sted: Borgundveien 245, Ålesund

Kun for medlemmer. Kontakt Randi Humlen Lund for informasjon, tlf. 977 55 356.

 

 

 


 

 

Copyright © 2017 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.