ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Ålesund

2. kvartal  2018

 

 

Vi utforsker boken « ECKANKAR – Tidløs visdom for mennesker i dag»

Kapittel 7: Kjærlighet

Tid: Torsdag 5. april kl. 18.00

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

 

 

Vi utforsker boken « ECKANKAR – Tidløs visdom for mennesker i dag»

Kapittel 8: ECK-vidya

Tid: Torsdag 3. mai kl. 18.00

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

 

 

Vi utforsker boken « ECKANKAR – Tidløs visdom for mennesker i dag»

Kapittel 9: Problemløsning

Tid: Torsdag 31. mai kl. 18.00

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

 

 

 

 

Copyright © 2018 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.