ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Ålesund

2. kvartal 2019

 

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og samtale rundt et åndelig tema

Tid: Torsdag 11. april kl. 18.00

Sted: Privat

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og samtale rundt et åndelig tema

Tid: Torsdag 16. mai kl. 18.00

Sted: Privat

 

 

Chela HU-sang (for medlemmer)

HU-sang og samtale rundt et åndelig tema

Tid: Torsdag 6. juni kl. 18.00

Sted: Privat

 

 

 

Sjelens hellige lyd

HU er en hellig lyd.
Et tidløst mantra.
En bærer av kjærlighet mellom deg og Gud.

Se mer på denne videoen:  Mirakler i ditt liv
Og på denne websiden (engelsk tekst):TheSoundofSoul.org

 

 

 

Copyright © 2019 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.