ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Vestfold

1. kvartal 2019

 

 

 

Satsang

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 9» 

Tid: Onsdag 21. januar kl. 18.00

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

 

 

Satsang

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 10» 

Tid: Onsdag 20. februar kl. 18.00

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

 

 

Satsang

Studieserien «The Easy Way Discourses kap. 11» 

Tid: Onsdag 20. mars kl. 18.00

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.