ECKANKAR i Norge - religionen om Guds Lys og Lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i Tønsberg

2. kvartal  2018

 

 

Satsang

Studieserien «The Easy Way Discourses» og sosialt samvær

Tid: Onsdag 25. april kl. 18.00-20.30

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

Kontakt Karin Frogner for informasjon, tlf.481 11 971

 

 

Satsang

Studieserien «The Easy Way Discourses» og sosialt samvær

Tid: Onsdag 23. mai kl. 18.00-20.30

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

Kontakt Karin Frogner for informasjon, tlf.481 11 971

 

 

Satsang

Studieserien «The Easy Way Discourses» og sosialt samvær

Tid: Onsdag 20. juni kl. 18.00-20.30

Sted: Privat

Kun for medlemmer.

Kontakt Karin Frogner for informasjon, tlf. 481 11 971

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 ECKANKAR, PO Box 2000, Minneapolis, MN 55317-2000, USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

Uttrykkene ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL [SJELEREISE] og VAIRAGI m.fl.

er registrerte varemerker for ECKANKAR i mange land.